Background Image
dau-an-img

I-INVEST! 2024

Trên hành trình 15 năm "nỗ lực thay đổi tạo nên giá trị khác biệt", Cuộc thi I-INVEST! tự hào là bệ phóng sự nghiệp vững chắc cho các thí sinh, trở thành cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp. Khẳng định vị thế Cuộc thi Tài chính - Chứng khoán lớn nhất toàn quốc dành cho sinh viên, I-INVEST! 2024 sẽ trở lại với những trải nghiệm hoàn toàn mới, hứa hẹn trở thành điểm chạm cho ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết và dấu ấn độc bản của thế hệ trẻ trong lĩnh vực Tài chính.

claim token
claim token
claim token
insert
insertclaim token
insertinsert
sponsorssponsorssponsorssponsorssponsorssponsorssponsorssponsorssponsorssponsorssponsorssponsorssponsors